Artificial intelligence

AI đang khiến BI trở nên lỗi thời và Máy học đang dẫn đầu

BI có thể giúp bạn bắt đầu hiểu dữ liệu của mình, nhưng nó vẫn mong đợi bạn thực hiện công việc nặng nhọc khi tìm kiếm thông tin chi tiết. Việc xây dựng các mô hình dự đoán có thể cắt giảm thời gian đưa ra quyết định của bạn và cung cấp thông tin chi tiết tốt hơn là điều bắt buộc, nhưng việc đạt được chúng nghe có vẻ không khả thi. Vì vậy, tại sao chúng tôi vẫn bị treo trên BI? Đã đến lúc nắm lấy một mô hình cho phép chúng ta đưa ra các dự đoán thông minh hơn, tốt hơn bằng cách sử dụng dữ liệu thực. Với việc dẫn đầu là học máy, khoa học dữ liệu đang nhanh chóng làm cho BI trở nên lỗi thời. Sách trắng này đề cập đến: Khoa học dữ liệu đang giúp phân tích có bước tiến nhảy vọt như thế nào Tầm quan trọng của việc tập trung vào các mô hình bạn sử dụng để phân tích dữ liệu của mình

  • Trang chủ
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Chuyên viên phân tích kinh doanh
  • Thông tin kinh doanh
  • Khoa học dữ liệu
  • Back to top button