Data science

Cách chúng tôi mở rộng quy mô phát trực tuyến dữ liệu tại Coinbase bằng AWS MSK

Tại sao tôi phải hoàn thành CAPTCHA? Việc hoàn thành CAPTCHA chứng tỏ bạn là một con người và cấp cho bạn quyền truy cập tạm thời vào thuộc tính web. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn điều này trong tương lai? Nếu đang sử dụng kết nối cá nhân, chẳng hạn như ở nhà, bạn có thể quét chống vi-rút trên thiết bị của mình để đảm bảo thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại. Nếu đang ở văn phòng hoặc mạng chia sẻ, bạn có thể yêu cầu quản trị viên mạng quét toàn mạng để tìm thiết bị bị cấu hình sai hoặc bị nhiễm. Một cách khác để ngăn chặn việc truy cập trang này trong tương lai là sử dụng Privacy Pass. Bạn có thể cần tải xuống phiên bản 2.0 ngay bây giờ từ Cửa hàng tiện ích bổ sung của Firefox.

Back to top button