Business intelligence

Di chuyển dữ liệu là gì?

Di chuyển dữ liệu mô tả việc chuyển dữ liệu giữa các loại lưu trữ, định dạng hoặc hệ thống máy tính với ít thay đổi nhất có thể. Do việc mua lại, di dời hoặc phát triển thêm hệ thống hiện tại, các công ty nhận thấy cần phải di chuyển dữ liệu. Không chỉ là một phương pháp tiếp cận “nâng cao và thay đổi”, việc di chuyển dữ liệu tốt sẽ xúc tác suy nghĩ lại về Chiến lược dữ liệu và Kiến trúc dữ liệu thông qua: Nâng cấp hiệu suấtLoại bỏ rủi ro do nội dung không sử dụng được và không nhất quán Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa CNTT và doanh nghiệp tổ chức Sự gia tăng của việc sử dụng điện toán không máy chủ hoặc điện toán đám mây, đã làm dấy lên mối quan tâm mới đến việc di chuyển dữ liệu. Các hoạt động di chuyển dữ liệu có thể là thủ công, tự động hoặc được cung cấp cho nhà cung cấp bên thứ ba. Các định nghĩa khác về di chuyển dữ liệu Bao gồm: Quá trình dịch dữ liệu từ hệ thống này sang hệ thống khác khi một công ty thay thế hệ thống máy tính hiện tại bằng một hệ thống mới. (PharmaiQ) Quá trình cập nhật ứng dụng từ bản phát hành trước lên bản mới hơn. (AutoDesk) “Di chuyển nội dung từ nơi này sang nơi khác.” (Duncan Bradley) “Việc di chuyển các hệ thống tại chỗ sang đám mây công cộng.” (Gartner) Khi dữ liệu được di chuyển từ nơi này sang nơi khác. (Microsoft) Các nghiên cứu điển hình về di chuyển dữ liệu Bao gồm: Một nhà bán lẻ đồ thể thao lớn muốn giải phóng không gian lưu trữ tại cơ sở Một hiệu thuốc thay thế hệ thống máy tính hiện tại bằng một hệ thống mới Cần di chuyển dữ liệu để xử lý: Nâng cấp máy chủ hoặc bộ nhớ

  • Trang chủ
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Chuyên viên phân tích kinh doanh
  • Thông tin kinh doanh
  • Khoa học dữ liệu
  • Back to top button