Business intelligence

Hội thảo trên web của DAS: Các phương pháp hay nhất trong quản lý siêu dữ liệu

Hội thảo trên web này được tài trợ bởi: Giới thiệu về Siêu dữ liệu trên web đang nóng hơn bao giờ hết, theo một số cuộc khảo sát gần đây của DATAVERSITY. Ngày càng có nhiều tổ chức nhận ra rằng để thúc đẩy giá trị doanh nghiệp từ dữ liệu, siêu dữ liệu mạnh mẽ là cần thiết để có được bối cảnh và nguồn gốc cần thiết xung quanh các tài sản dữ liệu quan trọng. Đồng thời, các quy định của ngành đang thúc đẩy nhu cầu về sự minh bạch và hiểu biết thông tin tốt hơn. Mặc dù siêu dữ liệu đã được quản lý trong nhiều thập kỷ, nhưng các chiến lược và phương pháp tiếp cận mới đã được phát triển để hỗ trợ bối cảnh dữ liệu ngày càng phát triển và cung cấp những cách thức sáng tạo hơn để thúc đẩy giá trị doanh nghiệp từ siêu dữ liệu. Hội thảo trên web này sẽ cung cấp tổng quan về các chiến lược và công nghệ siêu dữ liệu có sẵn cho tổ chức ngày nay, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về việc xây dựng các chiến lược kinh doanh thành công để áp dụng và sử dụng siêu dữ liệu. Giới thiệu về Diễn giả Donna Burbank Giám đốc Điều hành, Chiến lược Dữ liệu Toàn cầu, Ltd Donna Burbank là một chuyên gia được công nhận trong ngành quản lý thông tin với hơn 20 năm kinh nghiệm giúp các tổ chức làm giàu cơ hội kinh doanh của họ thông qua dữ liệu và thông tin. Cô hiện là Giám đốc điều hành của Global Data Strategy Ltd, nơi cô hỗ trợ các tổ chức trên toàn cầu thúc đẩy giá trị từ dữ liệu của họ. Cô đã làm việc với hàng chục công ty Fortune 500 trên toàn thế giới ở Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Phi và thường xuyên phát biểu tại các hội nghị trong ngành. Cô đã đồng tác giả một số cuốn sách về quản lý dữ liệu và là người thường xuyên đóng góp cho các ấn phẩm của ngành. Bạn có thể liên hệ với cô ấy tại donna.burbank@globaldatastrategy.com và bạn có thể theo dõi cô ấy trên Twitter @donnaburbank. Hội thảo trên web này được mang đến cho bạn với sự hợp tác của:

  • Trang chủ
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Chuyên viên phân tích kinh doanh
  • Thông tin kinh doanh
  • Khoa học dữ liệu
  • Back to top button