Business intelligence

Nhập khẩu kem Trung Quốc theo đuổi tăng trưởng mạnh mẽ

IndexBox vừa công bố một báo cáo mới: 'Trung Quốc – Kem tươi – Phân tích thị trường, dự báo, quy mô, xu hướng và thông tin chi tiết'. Dưới đây là tóm tắt các phát hiện chính của báo cáo. Nhập khẩu kem sang Trung Quốc tăng vọt + 21% yoy lên 194 K tấn trong 2020, tương đương với $ 625NS. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu kem gấp nhiều lần, chỉ từ 7,1 nghìn tấn hoặc USD 20 M in 2010 đến số liệu hiện tại. New Zealand vẫn là nhà cung cấp kem chính cho Trung Quốc, chiếm 53% tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc về mặt vật chất. Tại 2020, Tây Ban Nha, Bỉ, Đức, Ireland và New Zealand có tốc độ tăng trưởng cao nhất về sản lượng xuất khẩu kem sang Trung Quốc. Năm ngoái, giá nhập khẩu kem trung bình ở Trung Quốc đã tăng + 2,5% lên 3 đô la, 216 mỗi tấn so với số liệu của 2019. Nhập khẩu kem vào Trung Quốc Trong 2020, lượng kem nhập khẩu vào Trung Quốc tăng lên 194 K tấn, tăng + 21% so với năm trước. Về mặt giá trị, nhập khẩu kem tăng vọt từ $ 506 M lên $ 506 M ( Ước tính IndexBox) trong 2020. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu kem gấp nhiều lần, chỉ từ 7,1 nghìn tấn hoặc USD 20 M in 2010 đến số liệu hiện tại. Trong 2020, New Zealand (102 K tấn) là thành phố lớn nhất nhà cung cấp kem cho Trung Quốc, chiếm 53% thị phần trong tổng nhập khẩu. Hơn nữa, nhập khẩu kem từ New Zealand đã vượt quá con số được ghi nhận bởi nhà cung cấp lớn thứ hai, Pháp (43 K tấn), gấp đôi. Vương quốc Anh (12 K tấn) đứng thứ ba về tổng lượng nhập khẩu với 6,3 % đăng lại. Trong 2020, lượng kem nhập khẩu từ New Zealand tăng + 16. 6% yoy. Các nước cung cấp chính còn lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trung bình hàng năm như sau: Pháp (+ 6,4% yoy) và Anh (-2,9% yoy). Lượng mua của Trung Quốc từ Tây Ban Nha tăng gấp hai lần, từ 5,1 nghìn tấn ở 2019 lên 11. 7 nghìn tấn trong 2020. Nhập khẩu từ Đức đã tăng từ 4,5 nghìn tấn lên 7,6 nghìn tấn trong giai đoạn này. Bỉ đã tăng gấp đôi lượng kem xuất khẩu sang Trung Quốc từ 2,4 nghìn tấn lên 4,6 nghìn tấn. Nhập khẩu từ Ireland tăng từ 4,4 nghìn tấn in 2019 lên 5,7 nghìn tấn in 2020. Về mặt giá trị, New Zealand ($ 348 M) là nhà cung cấp kem lớn nhất cho Trung Quốc, bao gồm 56% tổng kim ngạch nhập khẩu. Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thuộc về Pháp ($ 137 M), với một 22% thị phần trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Tiếp theo là Vương quốc Anh, với 5,6% thị phần. Giá nhập khẩu kem trung bình ở Trung Quốc đứng ở mức 3 đô la, 216 mỗi tấn ở 2020 , tăng + 2,5% so với năm trước. Giá trung bình có phần khác nhau giữa các nước cung cấp chính. Tại 2020, các nước có giá cao nhất là New Zealand ($ 3, 409 / tấn) và Pháp (3 đô la, 222 mỗi tấn), trong khi giá kem từ Đức (2 đô la, mỗi tấn) và Vương quốc Anh (2 đô la, 855 mỗi tấn) là một trong những mức thấp nhất. Trong 2020, tốc độ tăng đáng chú ý nhất về giá là do Vương quốc Anh đạt được, trong khi giá của các nhà cung cấp lớn khác có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn hơn. Nguồn: Nền tảng IndexBox

  • Trang chủ
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Chuyên viên phân tích kinh doanh
  • Thông tin kinh doanh
  • Khoa học dữ liệu
  • Back to top button