Business analyst

Quản lý và mở rộng ứng dụng trong Kubernetes

Vào đầu 2021, Traefik Labs đã tiến hành một cuộc khảo sát để đo lường mức độ chấp nhận Kubernetes trên thị trường và để hiểu những thách thức mà các tổ chức phải đối mặt trong việc quản lý và mở rộng ứng dụng. Kết quả cho thấy trong khi các doanh nghiệp thấy rõ sự cần thiết của Kubernetes, họ vẫn gặp khó khăn khi áp dụng và mở rộng quy mô công nghệ. Một phần xuất phát từ thực tế là Kubernetes được bao quanh bởi một hệ sinh thái phân mảnh với hàng trăm nhà cung cấp, công cụ và nền tảng chạy trong môi trường đa đám mây, đa cụm và đa xâm nhập. Báo cáo này – được thu thập từ hơn 1, 000 người trả lời khảo sát – xem xét tình trạng sử dụng Kubernetes và những thách thức mà các công ty phải đối mặt. Tải báo cáo TẠI ĐÂY. Đăng ký nhận bản tin InsideBIGDATA miễn phí. Tham gia với chúng tôi trên Twitter: @ InsideBigData1 – https://twitter.com/InsideBigData1

  • Trang chủ
  • Trí tuệ nhân tạo
  • Chuyên viên phân tích kinh doanh
  • Thông tin kinh doanh
  • Khoa học dữ liệu
  • Back to top button